PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

Předškolní vzdělávání rozvíjí osobnost dítěte, podporuje jeho citový, rozumový a tělesný rozvoj a učí ho základům chování, hodnotám a mezilidským vztahům.

více o předškolním vzdělávání

SPRÁVNÁ MOTORIKA

Motorika dítěte představuje souhrn jeho pohybových předpokladů a projevů zahrnující průběh a výsledek pohybové činnosti .

VÍCE O MOTORICE

Zábavné hraní

Veškeré hračky a hrací koutky jsou v prostoru tříd rozmístěny, tak aby si je děti mohly samostatně brát. Třídy vybavujeme kvalitními a bezpečnými hračkami, které především rozvíjejí dítě v kognitivních a sociálních oblastech jeho osobnosti.

Sportovní aktivity

Sportovní hry umožňují dětem poznat atmosféru sportovních soutěží a zdokonalovat pohybovou obratnost a vytrvalost. Snažíme se dětem zábavnou formou vytvořit kladný vztah k pohybu. Ve třídách máme dostatek tělovýchovných pomůcek.

Vzdělání dětí

Předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole doplňuje výchovné působení rodiny a je potřeba je vnímat, jako první etapu vzdělávání dítěte. Učitelský tým tvoří proškolení pedagogové, kteří jsou odborníci v dané problematice.

Proč přihlásit dítě do naší školy?

O Vaše dítě se bude starat nejen team profesionálů, ale hlavně učitelé, kteří si s dětmi skvěle rozumí.

Naše třídy

Předškolní program v MŠ DOLNÍ LHOTA má 2 třídy.

4

UČITELŮ

2

TŘÍDY

50

DĚTÍ

10

HODIN DENNĚ

NAŠI UČITELÉ

TEAM UČITELŮ A VYCHOVATELŮ MŠ DOLNÍ LHOTA

GALERIE

GALERIE NAŠICH AKTIVIT A ČINNOSTÍ V MŠ DOLNÍ LHOTA

NOVINKY/ BLOG

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE O ŠKOLCE, AKTIVITÁCH DĚTÍ A AKCÍCH, KTERÉ CHYSTÁME.

Cestování za pokladem do Doubravice

8 Čvc, 2024

28. 6. 2024 Honba za pokladem Před zahájením prázdnin jsme se s dětmi vydali na

Číst více

Dopravní hřiště v Blansku

25 Čvn, 2024

24. 6. 2024 Dopravní hřiště V pondělí 24. června jsme se staršími dětmi navštívili dopravní

Číst více

Dopoledne s SDH Dolní Lhota

15 Čvn, 2024

14. června Dopoledne s SDH Dolní Lhota V pátek 14. 6. jsme se společně s

Číst více