PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

Předškolní vzdělávání rozvíjí osobnost dítěte, podporuje jeho citový, rozumový a tělesný rozvoj a učí ho základům chování, hodnotám a mezilidským vztahům.

více o předškolním vzdělávání

SPRÁVNÁ MOTORIKA

Motorika dítěte představuje souhrn jeho pohybových předpokladů a projevů zahrnující průběh a výsledek pohybové činnosti .

VÍCE O MOTORICE

Zábavné hraní

Veškeré hračky a hrací koutky jsou v prostoru tříd rozmístěny, tak aby si je děti mohly samostatně brát. Třídy vybavujeme kvalitními a bezpečnými hračkami, které především rozvíjejí dítě v kognitivních a sociálních oblastech jeho osobnosti.

Sportovní aktivity

Sportovní hry umožňují dětem poznat atmosféru sportovních soutěží a zdokonalovat pohybovou obratnost a vytrvalost. Snažíme se dětem zábavnou formou vytvořit kladný vztah k pohybu. Ve třídách máme dostatek tělovýchovných pomůcek.

Vzdělání dětí

Předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole doplňuje výchovné působení rodiny a je potřeba je vnímat, jako první etapu vzdělávání dítěte. Učitelský tým tvoří proškolení pedagogové, kteří jsou odborníci v dané problematice.

Proč přihlásit dítě do naší školky?

O Vaše dítě se bude starat nejen team profesionálů, ale hlavně učitelé, kteří si s dětmi skvěle rozumí.

Naše třídy

Předškolní program v MŠ DOLNÍ LHOTA má 2 třídy.

SPECIÁLNÍ KURZ ANGLIČTINY PRO DĚTI 3-4 ROKY

PŘIHLASTE SE NYNÍ!

CHCI PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO KURZU

Vložením emailu níže, se nezávazně přihlašujete do kurzu. Na uvedenou adresu Vám zašleme bližší informace.

4

UČITELŮ

2

TŘÍDY

50

DĚTÍ

10

HODIN DENNĚ

NAŠI UČITELÉ

TEAM UČITELŮ A VYCHOVATELŮ MŠ DOLNÍ LHOTA

GALERIE

GALERIE NAŠICH AKTIVIT A ČINNOSTÍ V MŠ DOLNÍ LHOTA

NOVINKY/ BLOG

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE O ŠKOLCE, AKTIVITÁCH DĚTÍ A AKCÍCH, KTERÉ CHYSTÁME.

International Award Ceremony

20 Lis, 2018

The students learn different skills like rhythm, flexibility, and coordination. Lorem ipsum dolor sit amet.

Read More

Summer Course Starts From June

20 Lis, 2018

The students learn different skills like rhythm, flexibility, and coordination. Lorem ipsum dolor sit amet.

Read More

Latter match class

20 Lis, 2018

The students learn different skills like rhythm, flexibility, and coordination. Lorem ipsum dolor sit amet.

Read More