OBECNÉ ÚDAJE O MŠ DOLNÍ LHOTA

O MŠ DOLNÍ LHOTA

Budova mateřské školy se nachází v okrajové části Dolní Lhoty, integrované části města Blanska, vedle odloučeného pracoviště Základní školy (1. – 4. ročník). Mateřská škola je umístěna v samostatné jednopatrové budově, která je v provozu od roku 1979. Mateřskou školu navštěvují děti z městské části Dolní Lhota a z města Blansko.
Mateřská škola pracuje podle programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Naší filozofií je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy a to po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní a vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a chování se ke svému zdraví – předpokladu pro plnohodnotný a smysluplný život. Zároveň umožňujeme dítěti získat pohled na skutečnost, na poznávání přírodního a životního prostředí a podílení se na jeho ochraně.

herní prvky na školní zahradě

Děti navštěvující mateřskou školu vzdělávají čtyři učitelky. Všechny učitelky mají předepsanou odbornou pedagogickou způsobilost. Průběžně se dále sebevzdělávají formou přednášek, seminářů a kurzů, které si vybírají z programové nabídky Pedagogického centra v Blansku a v Brně. Stravování zajišťují dvě kuchařky a vedoucí stravování. O chod budovy se stará uklízečka a topič – školník, který spravuje i budovu základní školy. Celý kolektiv pracuje na základě jasně vymezených pravidel jako tým, který je tu pro děti a jednotně působí na jejich výchovu. Snažíme se o vytváření úzké spolupráce s rodiči dětí tak, aby mezi námi panovala vzájemná důvěra, vstřícnost a ochota spolupracovat při výchově jejich dětí.

Mateřská škola je dvojtřídní. V současné době je kapacita MŠ 50 dětí. 
Obě třídy mateřské školy mají velké herny
spojené s ložnicemi, sociálním zařízením a šatnou dětí. Vybavení
hračkami, pomůckami a výtvarným materiálem odpovídá počtu dětí, jejich
věku a je průběžně doplňováno a obnovováno. Hračky a pomůcky jsou
umístěny tak, aby si je mohly děti samy brát. Děti se svými výtvory
podílejí na výzdobě interiéru školy a obce.
V suterénu budovy je
plynová kotelna a školní kuchyně. Nachází se zde i místnost na hračky na zahradu a
sociální zařízení pro děti. Před budovou mateřské školy je rozlehlá
zahrada s pískovištěm, průlezkami a domečky. V blízkosti mateřské školy
se nachází velké hřiště, které hojně využíváme ke hrám a sportovním
aktivitám dětí. Dolní Lhota je obklopena lesy, loukami, poli a řekou.
Toto prostředí nám nabízí spoustu aktivit, kdy se děti přirozenou formou
na základě prožitkového učení a zkušeností učí poznávat přírodu a své
nejbližší okolí.

Provoz mateřské školy

• Provoz mateřské školy je od 6.00 hodin do 16.30 hodin.
• V době od 6:00 do 7:00 a od 15:30 do 16:30 se provoz slučuje do jedné třídy.
• Doporučená doba pro scházení dětí v mateřské škole je do 8.00 hodin.
• Povinné předškolní vzdělávání je od 8.00 hodin do 12.00 hodin.
• Přihlašování a odhlašování dítěte z docházky a ze školního stravování: nejpozději do 7.00 hodin (telefon do MŠ: 728 009 485, 515 538 541).
• Pokud bude dítě odcházet z MŠ po obědě – rodiče sdělují: nejpozději do 8.00 hodin – rodiče nehradí sazbu za odpolední svačinu. Pokud rodiče předem nenahlásí a dítě odchází po obědě – svačinu hradí, ale dítě ji nedostává s sebou.
• Vyzvedávání dětí po obědě: v době od 12. 20 hodin do 12. 40 hodin.
• Vyzvedávání dětí odpoledne: v době od 14.30 do 16.30 hodin, po předchozí domluvě i dříve.
• Do budovy MŠ není volný přístup, rodiče zvoní na třídu, ohlašují se a vyzvedávají dítě osobně u paní učitelky ve třídě. Dítě může vyzvednout i osoba, která je zapsaná v tiskopise Pověření k vyzvedávání dítěte.