OBECNÉ ÚDAJE O MŠ-DOLNÍ LHOTA

O MŠ-DOLNÍ LHOTA

Budova mateřské školy se nachází v okrajové části Dolní Lhoty, integrované části města Blanska, vedle odloučeného pracoviště Základní školy (1. – 4. ročník). Mateřská škola je umístěna v samostatné jednopatrové budově, která je v provozu od roku 1979. Mateřskou školu navštěvují děti z městské části Dolní Lhota a z města Blansko.
Mateřská škola pracuje podle programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Naší filozofií je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy a to po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní a vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a chování se ke svému zdraví – předpokladu pro plnohodnotný a smysluplný život. Zároveň umožňujeme dítěti získat pohled na skutečnost, na poznávání přírodního a životního prostředí a podílení se na jeho ochraně.

Děti navštěvující mateřskou školu vzdělávají čtyři učitelky. Všechny učitelky mají předepsanou odbornou pedagogickou způsobilost. Průběžně se dále sebevzdělávají formou přednášek, seminářů a kurzů, které si vybírají z programové nabídky Pedagogického centra v Blansku a v Brně. Stravování zajišťují dvě kuchařky a vedoucí stravování. O chod budovy se stará uklízečka a topič – školník, který spravuje i budovu základní školy. Celý kolektiv pracuje na základě jasně vymezených pravidel jako tým, který je tu pro děti a jednotně působí na jejich výchovu. Snažíme se o vytváření úzké spolupráce s rodiči dětí tak, aby mezi námi panovala vzájemná důvěra, vstřícnost a ochota spolupracovat při výchově jejich dětí.

Mateřská škola je dvojtřídní. V současné době navštěvuje celkem 50 dětí třídy Myšek a Sluníček. Obě třídy mateřské školy mají velké herny spojené s ložnicemi, sociálním zařízením a šatnou dětí. Vybavení hračkami, pomůckami a výtvarným materiálem odpovídá počtu dětí, jejich věku a je průběžně doplňováno a obnovováno. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je mohly děti samy brát. Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru školy a obce.
V suterénu budovy je plynová kotelna a školní kuchyně, která byla v roce 2003 zrekonstruována. Nachází se zde i místnost na hračky na zahradu a sociální zařízení pro děti. Před budovou mateřské školy je rozlehlá zahrada s pískovištěm, průlezkami a domečky. V blízkosti mateřské školy se nachází velké hřiště, které hojně využíváme ke hrám a sportovním aktivitám dětí. Dolní Lhota je obklopena lesy, loukami, poli a řekou. Toto prostředí nám nabízí spoustu aktivit, kdy se děti přirozenou formou na základě prožitkového učení a zkušeností učí poznávat přírodu a své nejbližší okolí.

Provoz mateřské školy

• Provoz mateřské školy je od 6.00 hodin do 16.30 hodin.
• V době od 6:00 do 7:00 a od 15:30 do 16:30 se provoz slučuje do jedné třídy.
• Doporučená doba pro scházení dětí v mateřské škole je do 8.00 hodin.
• Povinné předškolní vzdělávání je od 8.00 hodin do 12.00 hodin.
• Přihlašování a odhlašování dítěte z docházky a ze školního stravování: nejpozději do 7.00 hodin (telefon do MŠ: 728 009 485, 515 538 541).
• Pokud bude dítě odcházet z MŠ po obědě – rodiče sdělují: nejpozději do 8.00 hodin – rodiče nehradí sazbu za odpolední svačinu. Pokud rodiče předem nenahlásí a dítě odchází po obědě – svačinu hradí, ale dítě ji nedostává s sebou.
• Vyzvedávání dětí po obědě: v době od 12. 20 hodin do 12. 40 hodin.
• Vyzvedávání dětí odpoledne: v době od 14.30 do 16.30 hodin, po předchozí domluvě i dříve.
• Do budovy MŠ není volný přístup, rodiče zvoní na třídu, ohlašují se a vyzvedávají dítě osobně u paní učitelky ve třídě. Dítě může vyzvednout i osoba, která je zapsaná v tiskopise Pověření k vyzvedávání dítěte.