NADSTANDARDNÍ AKTIVITY MŠ

Edukativně stimulační skupiny – pro předškolní děti a jejich rodiče

Spolupráce se základní školou

Divadelní a dětská vystoupení v MŠ

Logopedické vyšetření dětí v rámci spolupráce se SPC Veslařská Brno, pobočka Blansko

Myslivecké sdružení Dolní Lhota (vycházky ke krmelci, přednášky o lesní zvěři)

Screeningové vyšetření zraku dětí

Společné akce s rodiči – výlety a společná odpoledne

Spolupráce s Domem přírody v Moravském krasu

Spolupráce s Občanskou aktivitou v Dolní Lhotě (podílí se na dětských aktivitách pro děti)

Spolupráce SDH Dolní Lhota (dětské akce, den s hasiči)

Spolupráce s blanenskou farností

Spolupráce se spolkem nevidomých – Cesta ve tmě