PROJEKTY

Celé Česko čte dětem

„Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je kromě projevů lásky a objímání také každodenní hlasité předčítání a radikální omezení televize.“

Jim Trelease, „The Read-Aloud Handbook“ (Učebnice předčítání)

Projekt vznikl v roce 2006 jako myšlenka o důležitosti předčítání dětem. Posláním této společnosti je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku máme ve třídách vytvořeny tzv. literární koutky, které pravidelně obohacujeme o kvalitní dětskou literaturu.

U nás v mateřské škole probíhá každodenní čtení dětem pro zklidnění po obědě a odpočinku v ložnici. Čteme dětem při dopoledních činnostech – motivační čtení básní, pohádek, autorských příběhů a obrázkové čtení v rámci logopedických chvilek.

Se Sokolem do života

Projekt rozvíjí pohybovou gramotnost a učí lásce nejen k pohybu. Od začátku projektu v roce 2015 rychle získal uznání odborné veřejnosti a pedagogů, ale především učitelek v mateřských školách a cvičitelů.

Projekt Se sokolem do života se zaměřuje na nejmladší generaci – na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy pohybových dovedností a mohly je později rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně jako rozvoj řeči, myšlení či poznání.

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny – nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie ve věku 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.

Každá věková kategorie má svůj pracovní materiál (Sešit 1,2,3), ve kterém jsou zahrnuté všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.