Třída Myšky

Třída Myšky je umístěna v přízemí mateřské školy. Třida je heterogenního (smíšeného) složení dětí. Třída je vybavena klavírem a hudebními pomůckami, pro individuální práci s dětmi máme Klokanův kufr.  Snažíme se děti podporovat i v IT oblastech, součástí třídy je tzv. Bee – Bot, který je užitečným pomocníkem do výuky předmětů STEM (přírodní vědy, technika, technologie a matematika).

Ve třídě hravou formou rozvíjíme dětskou osobnost, podporujeme dětská přátelství, vytváříme pohodové prostředí. Vzhledem ke složení třídy se zaměřujeme na rozvíjení obratnosti ruky s využitím tvořivých aktivit, navlékáním korálků, stavěním z kostek a vytrhávání z papíru. Hrajeme na hudební nástroje, rádi zpíváme, vedeme děti k radosti ze zpěvu a hudebně pohybových činností. Vedeme děti ke zdravému pohybu venku i uvnitř třídy při každé příležitosti. Respektujeme individualitu každého dítěte. Aktivně využíváme pravidla třídy.

Součástí prostoru třídy jsou tzv. hrací koutky – kadeřnický, kuchyňský a obchodní, které dětem nabízejí možnost spontánních, skupinových i individuálních her. Děti mají v prostoru třídy vytvořený literární koutek, kde mají dostupnou dětskou literaturu, dětské encyklopedie a obrázkové knihy. Dětem zdůrazňujeme lásku ke všemu živému, proto je součástí třídy terárium se šneky.

Ke třídě přísluší přípravná kuchyňka, dále na třídu navazuje umyvárna a toalety, které jsou umístěny tak, že je přehled o dětech při jejich odchodu na tato zařízení. Přes umyvárnu děti odcházejí do šatny, kde jsou lavičky, věšáky a poličky k uložení věcí dětí. Lůžka se na odpočinek dětí přemisťují do plochy herny na koberec. Ve třídě je dostatek prostoru i světla.

INFO O TŘÍDĚ

  • Začínáme: 1. září, 2023
  • Věk dětí: 3-6(7 let)
  • Velikost třídy: 25 dětí
  • Otvírací doba: 6:00 - 16:30
  • 2 učitelky

UČITELKY

PŘIHLÁSIT SE DO TŘÍDY