Třída Sluníčka

Třída Sluníček je umístěna v prvním patře mateřské školy. Třida je heterogenního (smíšeného) složení dětí. Třída je dostatečně prostorná, rozdělená na třídu se stolečky a hernu s kobercem. Děti mohou ve třídě využívat nabídku jim snadno dostupných her a hraček a to tak, aby byly schopné je samostatně brát i uklízet. Snažíme se děti podporovat v IT oblasti, kdy je součástí třídy tzv. Bee – Bot, který je užitečným pomocníkem do výuky předmětů STEM (přírodní vědy, technika, technologie a matematika).

Ve třídě jsou rozmístěná pravidla, která jsme společně vytvořili s dětmi. Součástí vybavení třídy je klavír, který často využíváme k rozvoji hudebnosti našich dětí. U dětí dále rozvíjíme motoriku i pohybové dovednosti, sebeobsluhu, rozumové dovednosti, řeč, sociabilitu, chování, jednání, city, nadání a talent, respektujeme potřebu individuální péče. Vzdělávání je založeno na prožitkovém a interaktivním učení, využíváme situačního učení k řešení různých situací, co nejvíce prostoru poskytujeme pro spontánní hru, využíváme prosociální učení, zařazujeme smyslové a interaktivní hry, experimentování, metodu pokusu a omylu. Každodenně se děti setkávají v tzv. ranním kruhu, kde hovoří o svých prožitcích, učí se nebát mluvit, vyjádřit svá přání a touhy. Uplatňujeme formy individuální práce, skupinové práce, které postupně přecházejí v kooperativní činnosti.

Součástí prostoru třídy jsou tzv. hrací koutky – kadeřnický, kuchyňský, obchodní a pracovní, které dětem nabízejí možnosti spontánních, skupinových i individuálních her. Děti mají v prostoru třídy vytvořenou dětskou knihovničku, ve které mají volně dostupnou dětskou literaturu, časopisy, obrázkové knihy a encyklopedie.

Ke třídě přísluší přípravná kuchyňka, dále na třídu navazuje umyvárna a toalety, které jsou umístěny tak, že je přehled o dětech při jejich odchodu na tato zařízení. Přes umyvárnu děti odcházejí do šatny, kde jsou lavičky, věšáky a poličky k uložení věcí dětí. Lůžka se na odpočinek dětí přemisťují do plochy herny na koberec. Ve třídě je dostatek prostoru i světla.

INFO O TŘÍDĚ

  • Začínáme: 1. září, 2023
  • Věk dětí: 3-6(7 let)
  • Velikost třídy: 25 dětí
  • Otvírací doba: 6:00 - 16:30
  • 2 učitelky

UČITELKY

PŘIHLÁSIT SE DO TŘÍDY