AKTIVITY DĚTÍ VE ŠKOLCE

Zábavné hraní

Veškeré hračky a hrací koutky jsou v prostoru tříd rozmístěny, tak aby si je děti mohly samostatně brát. Třídy vybavujeme kvalitními a bezpečnými hračkami, které především rozvíjejí dítě v kognitivních a sociálních oblastech jeho osobnosti. Hrou dítě rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, smyslové a prostorové vnímání, zrakovou a sluchovou percepci.

Snažíme se především pro děti vytvářet podmínky v jejich spontánních hrách, kde si samy určují pravidla. Děti díky tomu vytváří nové vazby a vztahy s novými dětmi. Na učiteli neleží zodpovědnost her, ale je především v roli pozorovatele, snaží se pomoct či povzbudit děti v případě potřeby.

Oblíbené hry dětí, které podporují motorické dovednosti, jsou hry s různými dřevěnými kostkami, s molitanovými sestavami, vlaky s kolejemi. Preferované hračky jsou především Lego, Lego Duplo a Poly M, které u dítěte rozvíjí konstruktivní dovednosti.

Sportovní aktivity

Sportovní hry umožňují dětem poznat atmosféru sportovních soutěží a zdokonalovat pohybovou obratnost a vytrvalost. Snažíme se dětem zábavnou formou vytvořit kladný vztah k pohybu. Ve třídách máme dostatek tělovýchovných pomůcek pro vytváření různých překážkových drah a sportovních aktivit. K tělovýchovným aktivitám využíváme i blízké multifunkční hřiště, kde děti mají možnost si zahrát florbal, různé míčové a soutěživé hry.

Jsme zapojeni do projektu Se sokolem do života. Projekt rozvíjí pohybovou gramotnost a učí děti k lásce k pohybu.

Vzdělávání dětí

 Předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole doplňuje výchovné působení rodiny a je potřeba je vnímat, jako první etapu vzdělávání dítěte.

Učitelský tým tvoří proškolení pedagogové, kteří jsou odborníci v dané problematice. Spolupracujeme s dětským psychologem a speciálním pedagogem z naší základní školy, se speciálními pedagogy ze SPC Blansko a PPP Blansko.

V rámci rozvoje dítěte nabízíme edukativně stimulační skupiny pro děti povinné předškolní docházky. Program velmi úzce souvisí s problematikou školní zralosti, připravenosti, respektuje přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku, má význam depistážní a preventivní.