SPRÁVNÁ MOTORIKA

Motorika dítěte představuje souhrn jeho pohybových předpokladů a projevů zahrnující průběh a výsledek pohybové činnosti (běh, chůze, jízda na kole atd.).


V naší mateřské škole klademe důraz na správnou motoriku, která je pro dítě předškolního věku velmi důležitá. Hrubou motoriku rozvíjíme během pohybových aktivit s dětmi: při chůzi, běhu, lezení, pohybových chvilek, pohybových her. Díky těmto aktivitám dochází ke zdokonalení motoriky, větší hbitosti, lepší pohybové koordinaci. Nevynecháváme ani jemnou motoriku zaměřenou především na ruce, prsty a dětská mluvidla, protože vývoj svalů rukou a mluvidel je úzce propojen. Proto nabízíme dětem stavebnice a hry s drobnými předměty, provádíme prstová cvičení, logopedické hrátky s mluvidly. Na jemnou motoriku velmi úzce navazuje i grafomotorika, kdy dětem ukazujeme a později kontrolujeme správný úchop tužky, pastelky nebo štětce, při stolování lžíce a příboru. Provádíme s dětmi grafomotorické chvilky na rozcvičení kloubů ruky a prstů, plníme grafomotorické listy.