Povídáme si o podzimu . . .

S dětmi jsme si povídali o podzimním období. Vysvětlovali jsme si hlavní znaky podzimu, vyráběli draky a pracovali s přírodními materiály.