Podzim

Povídáme si o podzimu

S dětmi jsme charakterizovali hlavní znaky podzimního období a tvořili  jsme s přírodním materiálem.