MTU – Stavitel mostů

19. 4. 2024
MTU - Malý stavitel mostů

V pátek 19. dubna k nám do MŠ dorazila MTU s programem – Malý stavitel mostů. Děti si s paní lektorkou povídaly o Karlově mostu v Praze. Děti nejprve tvořily řeku přes ní stavěly své mosty, potom podle plánků tvořily pilíře pro Karlův most. Společně jej sestrojily a procházely se po něm. Na zahradě MŠ prováděly pokusy s vodou. Zkoušely, které předměty a přírodniny plavou nebo se potopí.