Jarní tvoření s rodiči

12. března 2024 Jarní tvoření
s rodiči

V úterý 12. března se v naší MŠ uskutečnilo jarní tvoření pro děti a rodiče. Akci vymyslely maminky ze třídy Sluníček a společně s učitelkami zorganizovaly.  Účast rodičů s dětmi byla veliká. Velmi si ceníme pomoci rodičů s organizaci akce, tvořivosti, trpělivosti, pomoci s úklidem třídy a především ve vytvoření přátelské atmosféry, která během tvoření vládla!