[tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“90px 0px 90px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „0px“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „SJ-F5j7BI2“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „px“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/2+1/2“ key= „BJltcjmHLn“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:53.2,“l“:50,“t“:50,“m“:100}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/2“ key= „SJwy37SI3“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0px“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „Hk4xh7B82“]

Budova mateřské školy se nachází v okrajové části Dolní Lhoty, integrované části města Blanska, vedle odloučeného pracoviště Základní školy (1. – 4. ročník). Mateřská škola je umístěna v samostatné jednopatrové budově, která je v provozu od roku 1979. Mateřskou školu navštěvují děti z městské části Dolní Lhota a z města Blansko.

Mateřská škola pracuje podle programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Naší filozofií je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy a to po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní a vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a chování se ke svému zdraví – předpokladu pro plnohodnotný a smysluplný život. Zároveň umožňujeme dítěti získat pohled na skutečnost, na poznávání přírodního a životního prostředí a podílení se na jeho ochraně.

[/tatsu_text][tatsu_image image= „http://ms-dolnilhota.cz/wp-content/plugins/tatsu/img/image-placeholder.jpg“ field_type= „default“ image_varying_size_src= „“ alignment= „none“ border_width= „0“ border_style= ‚{„d“:“solid“}‘ border_color= „“ id= „“ size= „full“ adaptive_image= „0“ max_width= ‚{„d“:“100%“}‘ rebel= „0“ width= ‚{„d“:“100%“}‘ shadow= „none“ custom_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ drop_shadow= „drop-shadow(0px 0px 0px rgba(0,0,0,0))“ border_radius= „0“ lazy_load= „1“ placeholder_bg= „“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ lightbox= „0“ link= „“ new_tab= „0“ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ padding= ‚{„d“:““}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ key= „SJZZ27BL3“][/tatsu_image][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0px“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „ByX4nXBUn“]

Děti navštěvující mateřskou školu vzdělávají čtyři učitelky. Všechny učitelky mají předepsanou odbornou pedagogickou způsobilost. Průběžně se dále sebevzdělávají formou přednášek, seminářů a kurzů, které si vybírají z programové nabídky Pedagogického centra v Blansku a v Brně. Stravování zajišťují dvě kuchařky a vedoucí stravování. O chod budovy se stará uklízečka a topič – školník, který spravuje i budovu základní školy. Celý kolektiv pracuje na základě jasně vymezených pravidel jako tým, který je tu pro děti a jednotně působí na jejich výchovu. Snažíme se o vytváření úzké spolupráce s rodiči dětí tak, aby mezi námi panovala vzájemná důvěra, vstřícnost a ochota spolupracovat při výchově jejich dětí.

[/tatsu_text][/tatsu_column][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:46.8,“l“:50,“t“:50,“m“:100}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/2“ key= „BkgvyhXBL2“][tatsu_image image= „http://ms-dolnilhota.cz/wp-content/plugins/tatsu/img/image-placeholder.jpg“ field_type= „default“ image_varying_size_src= „“ alignment= „none“ border_width= „0“ border_style= ‚{„d“:“solid“}‘ border_color= „“ id= „“ size= „full“ adaptive_image= „0“ max_width= ‚{„d“:“100%“}‘ rebel= „0“ width= ‚{„d“:“100%“}‘ shadow= „none“ custom_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ drop_shadow= „drop-shadow(0px 0px 0px rgba(0,0,0,0))“ border_radius= „0“ lazy_load= „1“ placeholder_bg= „“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ lightbox= „0“ link= „“ new_tab= „0“ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ padding= ‚{„d“:““}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ key= „SJ9x3Xr83“][/tatsu_image][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0px“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „HkHbhQS83“]

Mateřská škola je dvojtřídní.  V současné době navštěvuje celkem 50 dětí třídy Myšek a Sluníček. Obě třídy mateřské školy mají velké herny spojené s ložnicemi, sociálním zařízením a šatnou dětí. Vybavení hračkami, pomůckami a výtvarným materiálem odpovídá počtu dětí, jejich věku a je průběžně doplňováno a obnovováno. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je mohly děti samy brát. Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru školy a obce.

V suterénu budovy je plynová kotelna a školní kuchyně, která byla v roce 2003 zrekonstruována. Nachází se zde i místnost na hračky na zahradu a sociální zařízení pro děti. Před budovou mateřské školy je rozlehlá zahrada s pískovištěm, průlezkami a domečky. V blízkosti mateřské školy se nachází velké hřiště, které hojně využíváme ke hrám a sportovním aktivitám dětí. Dolní Lhota je obklopena lesy, loukami, poli a řekou. Toto prostředí nám nabízí spoustu aktivit, kdy se děti přirozenou formou na základě prožitkového učení a zkušeností učí poznávat přírodu a své nejbližší okolí.

[/tatsu_text][tatsu_image image= „http://ms-dolnilhota.cz/wp-content/plugins/tatsu/img/image-placeholder.jpg“ field_type= „default“ image_varying_size_src= „“ alignment= „none“ border_width= „0“ border_style= ‚{„d“:“solid“}‘ border_color= „“ id= „“ size= „full“ adaptive_image= „0“ max_width= ‚{„d“:“100%“}‘ rebel= „0“ width= ‚{„d“:“100%“}‘ shadow= „none“ custom_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ drop_shadow= „drop-shadow(0px 0px 0px rgba(0,0,0,0))“ border_radius= „0“ lazy_load= „1“ placeholder_bg= „“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ lightbox= „0“ link= „“ new_tab= „0“ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ padding= ‚{„d“:““}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ key= „rkhVnQBLh“][/tatsu_image][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]