CO UMÍME?

Co vše děláme s Vašimi dětmi a jak je připravujeme na školu.

Stravovací návyky

Dětem je nabízena plnohodnotná strava. Děti mají k dispozici dostatek tekutin během celého dne – pitný režim. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány doporučené časové intervaly.  Děti jsou vedeny ke společnému stolování a kultuře stolování. Starší děti používají příbor, mají možnost podílet se na přípravě stolování formou chystání příborů a skleničky s pitím.

Celodenní aktivita

Denní řád je pružný, reaguje na individuální možnosti dětí. Pravidelně jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Děti zde nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí.

Příprava na ZŠ

Příprava dětí na vstup do základní školy probíhá v naší mateřské škole v průběhu celého dne hravou formou. Program vychází ze znalostí, schopností a dovedností jednotlivých dětí a jsou zohledňovány i celkové předpoklady a možnosti dítěte. V době řízené činnosti jsou pro starší děti připraveny úkoly přiměřené jejich věku a schopnostem. Využíváme i práci ve skupině, kde se děti se učí kooperaci. Předškolním dětem a jejich rodičům nabízíme společnou účast na intenzivní přípravě na základní školu v podobě edukativně stimulačních skupin, které se konají v odpoledních hodinách v mateřské škole. Rodiče zde získají praktickou ukázku, jak s dětmi pracují učitelky školy, a jak rodiče mohou svému dítěti pomoci s přípravou na úspěšný vstup do základní školy. Velmi úzce spolupracujeme s naší základní školou.

Výlety a poznávání

Naším cílem je vytvářet pro děti pozitivní vztah k přírodě a prostředí, ve kterém žijí. Proto spolupracujeme s místními myslivci, se kterými chodíme ke krmelci, povídáme si o lesní zvěři a v zimě nosíme zvířatům krmení. Pravidelně jezdíme do Domu přírody v Moravském krasu, kde pro ně mají odborníci nachystaný environmentální program. Pořádáme výlety na blízké zámky, do ZOO, do Arboreta Křtiny, do jeskyní, na dopravní hřiště.