Besídka pro rodiče třídy SLUNÍČEK

9. května
Besídka ke Dni matek

Ve čtvrtek 9. května uspořádala třída Sluníček odpolední Besídku pro rodiče. Děti si v úvodu připravily pásmo písní a básní pro maminky k svátku. Ve druhé části besídky děti zahrály a zazpívaly hudební pohádku O Červené Karkulce.